RIJN-en BINNENVAARTMUSEUM
OPEN SCHEEPVAARTDAGEN
Rond de jaren zeventig van de vorige eeuw zagen we in versneld tempo vele schepen verdwijnen door allerhande slooppremies en moeilijke jaren in de schipperswereld. Met een drietal mensen werd er besloten om enkele scheepstypen te redden en in te richten als museum. Een spits in staalplaat “MON DESIR” gebouwd in Merelbeke in 1913 werd aangekocht en het ruim ingericht als museum. In 1976 werd dan de vzw Museum Rijn en Binnenvaart opgericht om het maritieme binnenvaart patrimonium in al zijn aspecten te kunnen bewaren. Met vele vrijwilligers werden er een zestal schepen aangekocht waaronder een houten waal “CEPHEE” die nu onder de afdaken staat naast het Steen in Antwerpen. Hier bevindt zich ook een baquet van Charleroi en een zeilklippertje. Drie schepen werden uiteindelijk ingericht als drijvend museum: “MON DESIR” sl eepspits,“LIOMAR”gemotoriseerde spits uit 1959 en “ANGELE”. Deze drie schepen werden ingericht als historisch, sociaal en cultureel erfgoed die het familiaal en economisch leven van de binnenschipper bewaarde in een industriële archeologische achtergrond. Vele foto’s, scheepsmodellen, plannen,scheepsuitrusting, schilderijen enz zijn te bekijken in de 3 ruimen, ook de 3 woonsten zijn intact en geven een beeld van het familieleven in deze periode. De schepen zijn afgemeerd in het Bnapartedok in Antwerpen en dit dok wordt verder uitgebouwd als museumdok waarin drie schepen prominent aanwezig zullen zin als getuige en referentiekader van meer dan honderd jaar binnenvaart. In het kader van het MAS zijn deze schepen met hun museale inhoud de invulling van de binnenvaart. De schepen zijn te bezichtigen van maart, april tot september iedere woensdag en op afspraak met leden van het bestuur. In 1986 werden de “Open Scheepvaardagen van de Binnenvaart” opgericht met als doel een handelsbeurs in te richten voor toeleveringsbedrijven voor de binnenvaart. Dit werd een groot succes en sindsdien zien we deze beurs nog groeien met een grote belangstelling van de mensen uit de binnenvaart. Na het wegvallen van de schippersbeurs werd het ook een sociale ontmoetingsplaats voor de vele schippersfamilies. Ook wordt er ieder jaar tijdens de OSD een thema uitgewerkt in verband met de binnenvaart. Dit drijvende museum en de Open Scheepvaartdagen worden ingericht zonder subsidies en worden onderhouden door tientallen vrijwilligers zonder wiens inzet dit niet mogelijk zou zijn.